in-storemedia marketing shopper

Tysiące produktów i 15 sekund na decyzję: klucz do innowacyjności w punkcie sprzedaży

2
Mar

innowacyjności w punkcie sprzedaży

W celu zapewnienia coraz lepszej widoczności produktów w punkcie sprzedaży, sieci handlowe kładą mocny nacisk na uzyskanie bezpośredniego kontaktu z klientem. Badania wskazują, że aż 79% nowości produktowych poznawanych jest w sklepie. Pomimo rosnącego udziału zakupów online, 82% decyzji zakupowych jest wciąż podejmowanych przy półce sklepowej, przy której notuje się 44% wzrost intencji zakupowej kupujących.

W ramach realizowanych badań in-Store Media przeprowadziła analizę ścieżki zakupowej i zachowań shoppera jako istotnych elementów budowania strategii reklamowych w sieciach handlowych. Wynika z nich, że 92% kupujących rozpoczyna proces zakupowy w domu, sporządzając ogólną listę produktów bez uwzględnienia ich marek.

8 z 10 shopperów po raz pierwszy dowiaduje się o nowych produktach przy półce sklepowej. Kupujący spędza średnio w punkcie sprzedaży od 40 minut do 2 godzin i podczas tego czasu może mieć kontakt nawet z 15.000 referencji. Ostatecznie wybierze spośród nich średnio od 10 do 20 produktów. Jaki czas dzieli go od podjęcia ostatecznej decyzji zakupowej? Jedynie 15 sekund!

W celu zagwarantowania wyjątkowego doświadczenia zakupowego klientów, strategie reklamowe coraz częściej opierają się na innowacjach. W ostatnich latach powstało wiele nowych kanałów komunikacji pomiędzy markami i ich klientami, a w tradycyjnym punkcie sprzedaży połączyły się  kampanie online i mobile.

Do podstawowych kryteriów stosowanych przez in-Store Media przy wdrażaniu nowych nośników reklamowych należą: poprawa doświadczenia zakupowego shoppera, nie kolidowanie z normalnym trybem pracy sieci handlowej oraz dostosowanie się do jej procedur, wykreowanie wartości dodanej dla wizerunku marki, wygenerowanie kontaktów reklamowych, standaryzacja rozwiązania i uzyskanie rentowności zarówno dla sieci handlowej, jak i dla marki.

Dobrym przykładem innowacji w punkcie sprzedaży jest nasza obecność we Francji, gdzie kończymy tworzenie cyfrowej sieci nośników reklamowych. Naszym zasięgiem 3.500 paneli o przekątnej 65 cali pokrywamy 120 hipermarketów oraz 70 galerii handlowych Auchan, oferując jednocześnie 4 rozwiązania komunikacyjne: przy wejściu do sklepu, w alei głównej, w strefie kasowej i w punktach Drive.  Docierając tygodniowo do 7 milionów klientów tworzymy jednocześnie pierwszą na świecie w 100% cyfrową path to purchase.

Udostępnij:
in-storemedia.pl