in-storemedia marketing shopper

Jesteśmy wiodącą firmą wielokanałowego marketingu kierowanego do nabywców

Pomagamy markom i firmom detalicznym nawiązać kontakt z konsumentami w ich drodze do zakupu, aby zmienić ich w nabywców.

in-store-shopping-process
in-store-shopping-process-vertical

Wyjątkowe połączenie wiedzy specjalistycznej i ścisłej współpracy z detalistami ma zapewniać właściwe informacje we właściwym czasie.

W oparciu o pełne zrozumienie 3 stron procesu zakupu, tj. detalistów, producentów i nabywców, firma in-Store Media inwestuje w zasoby medialne, które przyniosą zyski w postaci zwiększenia korzyści wszystkich zaangażowanych stron.

Detaliści

retailers

Zwiększanie zadowolenia nabywców przy jednoczesnym generowaniu wzrostu przychodów netto:

  • Inwestycje i innowacje
  • Podejście wielokanałowe
  • 100% outsourcingu działań operacyjnych

Shoppers

shoppers

Wspieranie decyzji zakupowych przy pomocy odpowiednich informacji:

  • Zadowolenie z zakupów
  • Spójna komunikacja różnymi kanałami obsługi
  • Odpowiedni przekaz

Producenci

brands

Tworzenie multimediów wywierających wpływ na nabywców w momencie prawdy:

  • Docieranie do grup docelowych
  • Komunikacja różnymi kanałami obsługi
  • Analiza ROI

Last news

02
Mar

Tysiące produktów i 15 sekund na decyzję: klucz do innowacyjności w punkcie sprzedaży

W celu zapewnienia coraz lepszej widoczności produktów w punkcie sprzedaży, sieci handlowe kładą mocny nacisk na uzyskanie bezpośredniego kontaktu z klientem. Badania wskazują, że aż 79% nowości produktowych poznawanych jest w sklepie. Pomimo rosnącego udziału zakupów online, 82% decyzji zakupowych jest wciąż podejmowanych przy półce sklepowej, przy której notuje się 44% wzrost intencji zakupowej...
in-storemedia.pl